Isa och Lygnern, en historia på djupet

Fjärås, Kungsbacka

Föredrag om den Isa som trafikerade Lygnern mot slutet
av 1800-talet och början av 1900-talet och om den Isa af
Lygnern som trafikerar sjön i dag.

Men det är lika mycket en historia om Lygnern, om bygden runt sjön och om folket som befolkade den.

12nov 16:00

Kontaktinformation

naturum Fjärås Bräcka
Stenaliden 69
43974 Fjärås
Telefon: 0300-834262

E-post: naturum.fjarasbracka@kungsb...
Hemsida: http://www.naturumfjarasbra...