Gåsevadholm slott

Kungsbacka

På en holme i Rolfsån står det rosa slottet Gåsevadholm, med anor från medeltiden. Nuvarande slott byggdes på 1700-talet av Niclas Sahlgren i Ostindiska kompaniet och donator till bygget
av Sahlgrenska sjukhuset. Slottet är privat, men stanna till en stund på bron och njut av utsikten.

Kontaktinformation

Gåsevadholms Fideikommiss AB
Gåsevadholmsvägen
43497 Kungsbacka
Telefon: 0300-24025

E-post: torsten.raihle@telia.com
Hemsida: http://www.koberg.se

Öppettider

Slottet är privatägt och inte öppet för visning, men stanna gärna till en stund på bron och njut av utsikten.

Fakta

Gåsevadholms gods är känt sedan 1300-talet. 1531 brändes godset av holländare. Gården antas då har legat vid den s k Äreporten, cirka 750 meter norr om det nuvarande läget. Lämningar efter byggnadsverk syns där i en skogsdunge, intill vägen. 1754 inköptes godset av Niclas Sahlgren, direktör i Ostindiska kompaniet. Han lät år 1757 uppföra den nuvarande huvudbyggnaden och två flyglar i sten. Byggnadernas nuvarande utseende härrör från 1856, då de byggdes om efter ritningar av Adolf W. Edelsvärd, i en medeltidsimiterande stil. Vallgraven som omger slottet tillkom 1757. En stenvalvsbro med järnräcke leder över vallgraven till slottet. Gåsevadholm är sedan 2001 utarrenderat. Idag är stallarna på ägorna uthyrda till Hallands ridgymnasium. Stora delar av slottet är uthyrt till ett privat företag.