Sevärdheter

Förlanda kyrka

En nyklassisk kyrka från 1887. Kyrkans äldsta inventarium är dopfunten i sten från mitten av 1200-talet. Predrikstolen är från 1700-talet.
Längs muren kan man se välbevarade gamla gravstenar, som ursprungligen stått på kyrkogården.

Kontaktinformation

Pastorsexpedition
439 72 Fjärås
Kontaktperson: Präst
Telefon: 0300-431100

E-post: fjaras.pastorat@svenskakyrk...
Hemsida: www.fjäråskyrka.se

Hitta hit