Kungsbacka kyrka

Kungsbacka

Kungsbacka kyrka ligger på Kungsbacka Torg mitt i Kungsbacka.

Träkyrkan invigdes 1875. Den ersatte då den kyrka som förstördes i den stora stadsbranden 1846. Var tidigare kyrkor legat kan man se markerat i torgets gatsten. I kyrkan finns en altaruppsats från 1700-talet och ett par träskulpturer av apostlar.

Res med kollektivtrafiken

Hitta hit