Tölö kyrka

Kungsbacka

Den gamla kyrkan byggdes på 1200-talet och revs 1856. Från gamla kyrkan finns dopfunten i täljsten bevarad och predikstolen är från slutet av 1600-talet.

Nuvarande kyrka byggdes mellan 1854 och 1864 efter ritningar av arkitekt Edvard von Rothstein.

1864 invigdes kyrkan av biskop Gustaf Daniel Björck. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med halvrund sakristia i öster och kyrktorn i väster.

På kyrkogården står det Sahlgrenska gravkoret, en nyklassicistisk, kupolkrönt centralbyggnad från 1700-talet, ursprungligen uppförd i anslutning till medeltidskyrkan. Där ligger medlemmar ur släkterna Alströmer, Sahlgren och Silfverschiöld begravda (de har alla varit ägare till Gåsevadholms slott).

Res med kollektivtrafiken

Fakta

Från gamla kyrkan finns dopfunten i täljsten bevarad och predikstolen är från slutet av 1600-talet.

Hitta hit