Sevärdheter

Frillesås kyrka

Kyrkan uppfördes 1864–1866 efter ritningar av Albert Törnqvist och ersatte en medeltida kyrka som låg några kilometer åt väster.

Den nuvarande kyrkan är byggd i nyromansk stil och har inslag av italiensk renässansarkitektur. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett kyrktorn i väster. Vid långhusets östra sida finns en polygonal utbyggnad där sakristian är inrymd. Sakristian skiljs av från koret och övriga kyrkorummet med ett skrank.

Kontaktinformation

Frillesåsvägen 570
439 63 Frillesås
Telefon: 0340-740500

E-post: olmevalla.pastorat@svenskak...
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/olmevalla

Hitta hit