Stickcafé och återbruk

Äskhults by, Kungsbacka

Ta med din stickning och lär dig, eller lär ut, mer om stickningens
konst.

Passa på att rådfråga medlemmarna i Kungsbacka Hemslöjdgille om lappning och lagning av gamla saker som kan återanvändas istället för att slängas.

Mer från Äskhults by

Utbud