Släps kyrka

Särö, Kungsbacka

Kyrkan invigdes den 14 augusti 1853. Den ersatte en medeltida kyrka från 1300-talet, som låg i Kyrkbyn, drygt en kilometer söder om den nuvarande kyrkan.

Korfönstren

När man kommer in i kyrkan fångas blicken av det vackra koret, där altartavlan omgärdas av de vackra korfönstren.

Joel Mila heter konstnären som gjort de båda korfönstren. ”Skapelsen” och ”Den uppståndne Kristus”. Tillsammans med altartavlan från 1891, av Sven Lindroth, utgör korfönstren en talade illustration av Trosbekännelsens tre artiklar: om Gud Fader och skapelsen, om Guds son och om Den helige Ande och helgelsen.

Hjortbergstavlan

Släps kyrka kanske är mest känd för tavlan med familjen Hjortberg.

Orgeln

Prosten och amatörorgelbyggaren Carl Fredrik Hjortberg byggde 1760 en orgel till Släps gamla kyrka 1858 byggde orgelbyggare Johan Niclas Söderling en orgel på 10 stämmor till den nybyggda kyrkan i Släp. 
Det är den söderlingska orgelfasaden vi ser än idag (utom fasadpiporna som är från 1977) 
Söderlings orgel ersattes 1928 med en orgel byggd av Olof Hammarberg, Göteborg. Denna orgel hade 19 stämmor.

Orgeln omdisponerades 1960. Denna orgel hade ett pneumatiskt styrsystem vilket blev ostabilt med tiden. 
Olof Hammarbergs son Nils byggde en ny orgel 1977 med helt mekaniskt styrsystem och 27 stämmor.

Orgeln renstämdes 2004 av orgelbyggare Leif Lindegren, vars farfar övertog Salomon Molanders orgelbyggeri.