Queer up

Kungsbacka

Queer up är Kungsbackas festival för mänskliga rättigheter. Under fyra dagar fylls Kungsbacka med mängder av aktiviteter, föreläsningar, workshops, scenprogram, utställningar och mycket mer.

Årets festival har temat "Vad är normalt?". Föreningar, skolor, organisationer och privatpersoner är med och bidrar med programpunkter. Vi hoppas på en festival som kan bidra till en känsla av gemenskap, gemensamt ansvar och att ställa upp för varandra, oavsett vilka vi är och var vi kommer ifrån.

Vi tror på kraften att tillsammans lyfta upp och betona vikten av allas lika värde. Vi strävar efter att utmana normer och föreställningar som begränsar och stänger in människor, arbeta mot all form av diskriminering och påverka attityder i positiv riktning.

Kontaktinformation

Kungsbacka kommun, Kultur & Fritid
Borgmästaregatan 6
43423 Kungsbacka
Telefon: 0300-835282

E-post: manskligarattigheter@kungsb...
Hemsida: http://www.kungsbacka.se/qu...