Ramhultafallen

naturum Fjärås Bräcka, Kungsbacka

Vi studerar den rika grönstenspåverkade floran utefter branterna. Här finns svart- och hällebräken samt västkustros. Vandringen är cirka 3,5 kilometer och Jan Kuylenstierna guidar oss.

 

Samling

Reservatsparkeringen Ramhultafallet, kl 10.00 eller samåkning från naturums parkering klockan 9.30.

 

Arrangeras i samarbete med Naturskyddsföreningen Kungsbacka.

Mer från naturum Fjärås Bräcka

Utbud