Medeltida toner

Hanhals kyrka, Kungsbacka

Låt körsångare föra dig in en värld av medeltida toner. En del av programmet på
Medeltidsdagen med utgångspunkt från Hanhalsholme.

Söndag 7 juli 14:30 i Hanhals kyrka.