Sportlov - Naturkampen

naturum Fjärås Bräcka, Kungsbacka

Ta med familj och vänner och tävla mot varandra i fem olika grenar och mät er med fem olika djur som kan ses i norden. Ta reda på om ni kan hoppa lika långt som en hare eller trumma lika snabbt som en hackspett.

Mer från naturum Fjärås Bräcka

Utbud

Hitta hit