Julsånger i centrum

Kungsbacka kyrka, Kungsbacka

Kom och sjung in julen tillsammans med församlingens körer, instrumentalister och solister. Lördag 15 december 16:00 i Kungsbacka kyrka.

Körer: In Spiritu, Vokalensemblen, Kungsbacka Gosskör. 
Solister: Harald Tjelle, Rikard Flink. 
Instrumentalister.
Dirigenter: Majvor Ingemarsson, Ulrika Hjertén Åberg.

Hitta hit