Kartor, ett unikt historiskt källmaterial

naturum Fjärås Bräcka, Kungsbacka

Pär Connelid, kulturgeograf, tar oss med på en spännande tur genom det halländska landskapets historia, speglat i äldre svenska lantmäterikartor.

Mer från naturum Fjärås Bräcka

Utbud

Hitta hit