Nordhalländska hagar och ängar i Mårtagården kulturreservat

Halmstad, Kungsbacka

Mårtagården är ett av Hallands tre kulturreservat. De senaste åren har två ängsbackar röjts från träd och buskar och förra året slogs de och räfsades. Arbetet syftar till att bevara och utveckla backarnas fina torrmarksflora. Kring husen växer ett antal förvildade trädgårdsväxter och i skogen intill finns bland annat sällsynta björnbär. Jan Johansson (tel. 070-866 98 64) guidar under cirka två timmars lätt vandring. Samling vid Mårtagården.