Föräldraföreläsning: Flickor med autism och/eller adhd

Kungsbacka

Lika många flickor som pojkar har ADHD – men flickornas upptäcks ofta för sent. Vad vet vi idag om flickor med ADHD/autism och deras situation? Hur går det för dem i skolan och hur ser deras framtidsutsikter ut? Framförallt - vad kan vi göra för att stötta och förbättra deras situation?

Välkommen till en föräldraföreläsning i Elof Lindälvs aula. 

Svenny Kopp är specialist i barn- och ungdomspsykiatri, med. dr. och är knuten till Gillbergcentrum på Göteborgs universitet.

Föreläsningen har fri entré och ingen föranmälan krävs.

Läs mer om Föräldrar emellan och se hela programmet

24okt 18:30 - 20:30

Kontaktinformation

Kungsbacka kommun, Kultur & Fritid
Borgmästaregatan 6

Telefon: 0300-834000

E-post: anette.svensson@kungsbacka.se

Hitta hit