Ur en naturfotografs dagbok

naturum Fjärås Bräcka, Kungsbacka

Björn Ackre, lokal naturfotograf med landskap och fåglar som intresse, håller ett föredrag om naturfotografi.

Det blir kåserier blandat med fakta om fotografering av landskap, djur, fåglar och annat från en naturfotografs dagbok.

Hitta hit