Efterkänning

Kungsbacka Konsthall, Kungsbacka

Efterkänning

28 mars - 22 augusti 2020

Brita Huggert/textil, Carolina Jonsson/video, Sara Lännerström/skulptur, ljudinstallation, Maria Uleander/textil.

Efterkänning är en utställning som kretsar kring såväl tiden och det repetitiva som materialitet, tyngd och transparens.

Sara Lännerströms ljudinstallation inryms i en skulptur, en tunt gjuten betongkonstruktion vars syfte är att gå sönder på ett för konstnären okontrollerbart sätt. Betongen, som vi vanligen uppfattar som något starkt och hårt, blir här transparent och oviss.

Brita Huggerts verk skapar konkreta möten, kollision mellan det textila rummet och våra egna kroppar. Brita experimenterar med väven och undersöker både det textila och livsberättelser.

Carolina Jonssons processer kretsar kring det dolda, nyanser och förnimmelser. I videoverken finns ofta en referens till måleri genom att det man tror är en stillbild visar sig innehålla en ytterst långsam rörelse. Här visas verk ur serien Paintings of Ecolonia och vår blick ställs inför en bit trasig natur eller ett ambivalent landskap i förändring och förväntan.

Maria Uleander arbetar subtilt och metodiskt med bilder som utgår från små grundformer i organza i siden. Till utställningen har Maria arbetat med fragment som tillsammans blir en större helhet.

Utställningen som pågår till och med 31 maj 2020 är ett samarbete mellan Konstnärscentrum Väst och Kungsbacka konsthall med stöd från Kulturrådet, Västra Götalandsregionen och Kungsbacka kommun.

Bild: Carolina Jonsson, stillbild ur Untitled Painting #12.

06aug 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
07aug 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
08aug 11:00 - 15:00 Kungsbacka Konsthall
10aug 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
11aug 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
12aug 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
13aug 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
14aug 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
15aug 11:00 - 15:00 Kungsbacka Konsthall
17aug 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
18aug 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
19aug 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
20aug 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
21aug 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
22aug 11:00 - 15:00 Kungsbacka Konsthall

Kontaktinformation

Kungsbacka Konsthall
Borgmästaregatan 6

Telefon: 0300-834595

E-post: konsthallen@kungsbacka.se
Hemsida: https://www.kungsbackakonst...

Hitta hit