Efterkänning

Kungsbacka Konsthall, Kungsbacka

Efterkänning

28 mars - 22 augusti 2020

Brita Huggert/textil, Carolina Jonsson/video, Sara Lännerström/skulptur, ljudinstallation, Maria Uleander/textil.

Efterkänning är en utställning som kretsar kring såväl tiden och det repetitiva som materialitet, tyngd och transparens.

Sara Lännerströms ljudinstallation inryms i en skulptur, en tunt gjuten betongkonstruktion vars syfte är att gå sönder på ett för konstnären okontrollerbart sätt. Betongen, som vi vanligen uppfattar som något starkt och hårt, blir här transparent och oviss.

Brita Huggerts verk skapar konkreta möten, kollision mellan det textila rummet och våra egna kroppar. Brita experimenterar med väven och undersöker både det textila och livsberättelser.

Carolina Jonssons processer kretsar kring det dolda, nyanser och förnimmelser. I videoverken finns ofta en referens till måleri genom att det man tror är en stillbild visar sig innehålla en ytterst långsam rörelse. Här visas verk ur serien Paintings of Ecolonia och vår blick ställs inför en bit trasig natur eller ett ambivalent landskap i förändring och förväntan.

Maria Uleander arbetar subtilt och metodiskt med bilder som utgår från små grundformer i organza i siden. Till utställningen har Maria arbetat med fragment som tillsammans blir en större helhet.

Utställningen som pågår till och med 31 maj 2020 är ett samarbete mellan Konstnärscentrum Väst och Kungsbacka konsthall med stöd från Kulturrådet, Västra Götalandsregionen och Kungsbacka kommun.

Bild: Carolina Jonsson, stillbild ur Untitled Painting #12.

26maj 11:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
27maj 11:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
28maj 11:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
29maj 11:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
01jun 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
02jun 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
03jun 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
04jun 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
05jun 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
08jun 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
09jun 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
10jun 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
11jun 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
12jun 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
13jun 11:00 - 15:00 Kungsbacka Konsthall
15jun 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
16jun 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
17jun 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
18jun 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
22jun 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
23jun 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
24jun 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
25jun 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
26jun 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
27jun 11:00 - 15:00 Kungsbacka Konsthall
29jun 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
30jun 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
01jul 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
02jul 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
03jul 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
04jul 11:00 - 15:00 Kungsbacka Konsthall
06jul 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
07jul 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
08jul 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
09jul 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
10jul 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
11jul 11:00 - 15:00 Kungsbacka Konsthall
13jul 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
14jul 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
15jul 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
16jul 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
17jul 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
18jul 11:00 - 15:00 Kungsbacka Konsthall
20jul 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
21jul 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
22jul 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
23jul 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
24jul 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
25jul 11:00 - 15:00 Kungsbacka Konsthall
27jul 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
28jul 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
29jul 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
30jul 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
31jul 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
01aug 11:00 - 15:00 Kungsbacka Konsthall
03aug 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
04aug 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
05aug 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
06aug 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
07aug 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
08aug 11:00 - 15:00 Kungsbacka Konsthall
10aug 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
11aug 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
12aug 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
13aug 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
14aug 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
15aug 11:00 - 15:00 Kungsbacka Konsthall
17aug 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
18aug 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
19aug 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
20aug 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
21aug 10:00 - 18:00 Kungsbacka Konsthall
22aug 11:00 - 15:00 Kungsbacka Konsthall

Kontaktinformation

Kungsbacka Konsthall
Borgmästaregatan 6

Telefon: 0300-834595

E-post: konsthallen@kungsbacka.se
Hemsida: https://www.kungsbackakonst...

Hitta hit