Kvällsvisning med boktips

Kungsbacka Konsthall, Kungsbacka

Kvällsvisning av utställningen Efterkänning med konstutvecklare Brita Nyström och boktips av 
bibliotekarie Eva Georgsson.

Efterkänning är en utställning som kretsar kring såväl tiden och det repetitiva som materialitet, tyngd och transparens.

Brita Huggert/textil, Carolina Jonsson/video, Sara Lännerström/skulptur, ljudinstallation, Maria Uleander/textil.

Bild: Maria Uleander, Skogen Växer långsamt - stammarna, 2019 (beskuren bild)

Hitta hit