Skaparverkstad: Marmorering

Kungsbacka Konsthall, Kungsbacka

Vi marmorerar papper i vackra färger i konsthallen.

Anmälan

Anmälan via mejl till konsthallen@kungsbacka.se

Max 8 barn per verkstad.

Res med kollektivtrafiken

Hitta hit