Utställning - Myllrande sandmarker

Naturum Fjärås Bräcka, Kungsbacka

I sandmarker finns en stor artrikedom med många sällsynta och spännande arter. Markernas blommande växter ger mängder av nektar, pollen och frön, som utnyttjas som mat av insekter och småkryp. Den varma, lättgrävda sanden passar bra för insekterna att bygga sina bon i.

Idag växer sandmarkerna igen och det finns färre öppna sandmarker kvar. Många växt- och djurarter har trängts undan till de små ytor där öppen sand fortfarande finns kvar.

Arbete pågår med att rädda de sandiga markerna så att de återigen får ett myllrande växt- och djurliv.

Utställningen pågår till 28/2 2021.

27sep 11:00 - 17:00 Naturum Fjärås Bräcka
03okt 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
04okt 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
10okt 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
11okt 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
17okt 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
18okt 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
24okt 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
25okt 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
26okt 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
27okt 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
28okt 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
29okt 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
30okt 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
31okt 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
01nov 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
07nov 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
08nov 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
14nov 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
15nov 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
21nov 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
22nov 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
28nov 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
29nov 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
05dec 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
06dec 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
12dec 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
13dec 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
16jan 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
17jan 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
23jan 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
24jan 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
30jan 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
31jan 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
06feb 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
07feb 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
13feb 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
14feb 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
20feb 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
21feb 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
27feb 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
28feb 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka

Kontaktinformation

Naturum Fjärås Bräcka
Stenaliden 69
43974 Fjärås
Telefon: 0300-837550

E-post: naturum.fjarasbracka@kungsb...
Hemsida: https://www.naturumfjarasbr...

Mer från Naturum Fjärås Bräcka

Utbud

Hitta hit