STÄNGD: Utställning - Myllrande sandmarker

Naturum Fjärås Bräcka, Kungsbacka

I sandmarker finns en stor artrikedom med många sällsynta och spännande arter. Markernas blommande växter ger mängder av nektar, pollen och frön, som utnyttjas som mat av insekter och småkryp. Den varma, lättgrävda sanden passar bra för insekterna att bygga sina bon i.

Idag växer sandmarkerna igen och det finns färre öppna sandmarker kvar. Många växt- och djurarter har trängts undan till de små ytor där öppen sand fortfarande finns kvar.

Arbete pågår med att rädda de sandiga markerna så att de återigen får ett myllrande växt- och djurliv.

Utställningen pågår till 28/2 2021.

30jan 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
31jan 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
06feb 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
07feb 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
13feb 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
14feb 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
20feb 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
21feb 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
27feb 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka
28feb 11:00 - 16:00 Naturum Fjärås Bräcka

Kontaktinformation

Stenaliden 69
43974 Fjärås
Telefon: 0300-837550

E-post: naturum.fjarasbracka@kungsb...
Hemsida: https://www.naturumfjarasbr...

Hitta hit