Hur bygger vi ett socialt hållbart samhälle?

Kungsbacka

På FN-dagen fokuserar vi på FN:s globala mål om minskad ojämlikhet. Ove Sernhede, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, analyserar problemen i dagens Sverige.

Kungsbacka kommun berättar om vad man gör och det blir frågor och samtal.

Musik av Greek romantic trio.

Samarr: Kungsbacka FN-förening

Fakta

Föranmälan: bibliotek.program@kungsbacka.se 
Begränsat antal platser.  
Lokal: Kulturhuset Fyren, Kulturtorget  

Hitta hit