Samtal om boken Landet innanför

Kulturhuset Fyren, Kungsbacka

Författare Lina Ekdahl och konstnär Stefan Karlsson samtalar om konstens inverkan på mental hälsa och välbefinnande, om det läkande skapandet, med utgångspunkt från boken Landet innanför.

Föranmälan senast 2/11 till konsthallen@kungsbacka.se

Lokal: Snäckan i Kulturhuset Fyren. Begränsat antal platser och Corona-anpassat.

Programmet är en del av Psyklyftet - en temamånad om psykisk hälsa

Mer från Kulturhuset Fyren

Utbud

Fakta

Föranmälan senast 2/11 till konsthallen@kungsbacka.se

Hitta hit