Föräldraföreläsning: Lägesbild i Kungsbacka kommun – Ungdomar, alkohol och narkotika

Kungsbacka

Droger kan vara obekvämt att prata om, men är något som har väldigt stor betydelse för barns förhållningssätt till alkohol och narkotika. Kommunens drogförebyggare tillsammans med Polisen lyfter detta ständigt återkommande ämne för tonårsföräldrar. Vi får ökad kunskap kring drogers negativa effekter samt konkreta tips på vad man som förälder eller annan betydelsefull vuxen bör vara medveten om i samtalet med barn och unga.

Digital föreläsning

Föreläsningen sker digitalt. Länk till sändningarna finns på sidan för Föräldrar emellan. Efter föreläsningen finns möjlighet att ställa frågor. Föreläsningarna är kostnadsfria och ingen anmälan behö

Hitta hit