Föräldraföreläsning: Våld i ungas relationer – hur upptäcker och förebygger vi? 

Kungsbacka

Hur kan föräldrar och andra vuxna upptäcka, ge stöd och skydd och vad kan vi alla göra för att förebygga killars våld? Föreläsningen ger dig kunskap om våld i ungas relationer. Föreläsningen tar också upp hur du kan stötta unga i vad som är en sund och härlig relation. Enligt BRÅ har nästan var fjärde tjej utsatts för brott i sin relation.  
 
Hanna Nordberg är sakkunnig inom förbyggande arbete på Unizon som är riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer runt om i landet.  

Digital föreläsning

Föreläsningen sker digitalt. Länk till sändningarna finns på sidan för Föräldrar emellan. Efter föreläsningen finns möjlighet att ställa frågor. Föreläsningarna är kostnadsfria och ingen anmälan behövs.

Hitta hit