Är du beredd på kris?

Fyrens bibliotek, Kungsbacka

Vet du vad du ska göra om en samhällskris uppstår? 

Nu får du möjlighet att träffa Kungsbacka kommuns specialister på krisberedskap. De ger dig värdefulla tips på hur du bäst är förberedd om en större olycka eller annan allvarlig händelse skulle inträffa i vårt närområde.

Krisberedskapsveckan pågår vecka 39.

Se kungsbacka.se för detaljerat program. 

Hitta hit