Författarmöte: Betlehem Isaak

Kullavikskyrkan, Kungsbacka

Betlehem Isaak är skribent och 2020 kom hon ut med boken Mitt liv utan dig och debuterade som sommarpratare. Hennes föreläsning kommer att handla om vad identitet är och mellanförskap i en tid av Populism.

Café Bryggan i Kullavikskyrkan bjuder in till tre spännande föreläsningskvällar. I höst får du möta Betlehem Isaak, Karin Holtsung-Samsonowitz och Ulrik Munther

Andakt kl 18 och fika 18.30