Samtal om boken Landet innanför

Kungsbacka Konsthall, Kungsbacka

Författaren Lina Ekdahl och konstnären Stefan Karlsson samtalar om hur konsten påverkar den mentala hälsan och välbefinnandet, och om hur skapandet kan läka.

I samtalet utgår de från boken Landet innanför.

Anmälan

Anmäl dig senast 1 november till konsthallen@kungsbacka.se

Samtalet ingår i Psyklyftet - en temamåndad om psykisk hälsa.

Hitta hit