Musiken där jag bor

Naturum Fjärås Bräcka, Kungsbacka

Har musiken där du bor en dialekt precis som du när du pratar? Med utsikt över Fjärås Bräcka, tillsammans med Jenny Gustafssons & Hans Kennemarks virtuositet och innerlighet bjuds publiken på en folkmusikalisk resa med berättelser om legendariska spelmän.

Från Fjärås i söder till Vänern i norr.

Biljetter

Biljetter köps via ticketmaster.se eller hos turistinformationen i kulturhuset Fyren.

Konserten arrangeras med stöd från Kulturrådet.

Boka

Hitta hit