Guidad kvällsvisning med boktips

Kungsbacka Konsthall, Kungsbacka

Välkommen på en guidad kvällsvisning av utställningarna Griot - Eric Magassa, och Bildvävar till tröst, för hopp och aktion - Anna Olsson. Det ges även spännande boktips som kopplar an till utställningarna.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Eric Magassa - Griot

Konstnären Eric Magassa arbetar med måleri, fotografi och collage. Han utforskar frågor om identitet
och mellanförskap, och deras koppling till minnen och platser. I sin utställning Griot är han språkröret som sår frön genom att både förmedla och förnya som att upprepa och omgestalta det förlidnas
hemsökelser.

Anna Olsson - Bildvävar till tröst, för hopp och aktion

Textilkonstnären Anna Olosson väver och broderar. Genom vävstolen försöker hon förstå sig på
världen. Bildvävarna är hennes berättelser, hennes sätt att säga ifrån och hennes svar till förändring.

Bild: Anna Olsson - Selfie

Hitta hit