Evenemang

Kulturvandring i Mårtagårdens kulturreservat

Nordhalländska hagar och ängar

Mårtagården är en av Onsalas omtalade kaptensgårdar. Gården och marken omkring är också kulturreservat med skog, betesmarker och ängar. Två områden hävdas sedan flera år som slåtterängar. Under två timmars lätt vandring ser vi på ängsfloran, förvildade trädgårdsväxter och ovanliga björnbär. Jan Johansson (tel. 070-866 98 64) guidar. Samling vid Mårtagården.

08jun 18:00 - 20:00

Kontaktinformation


301 86 Halmstad
Telefon: 010-2243000

E-post: halland@lansstyrelsen.se