Evenemang

Demokratikväll: Fler äldre - men var är de?

Är du över 50? Då är risken stor att du aldrig mer kommer att synas i media.

Medierna påverkar det offentliga samtalet, vad vi tänker på och vad vi bedömer är viktigt. De historier om äldre människor som är i omlopp i medierna påverkar också hur vi upplever åldrandet och vad vi förväntar oss av äldre.

Fri tillgång till information och yttrandefrihet är några av de grundläggande mänskliga rättigheter. För att kunna bli lyssnad på, delta i samhällslivet, fatta beslut och uppnå dina mål måste du kunna ta en del av information oavsett hur gammal du är. 

Maria Edström, docent vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet, berättar om hur medier formar våra idéer om åldrandet, hur medier kan vara ett verktyg som stärker en person men också ett hinder för ett gott liv om tekniken och dess tillämpningar upplevs som besvärliga. Vad gör vi om medieinnehållet saknar olika berättelser om äldre människor och deras röster? 

Läs mer och anmäl dig via bibliotekens egen webbplats. 

Foto: Mari Lagerquist

16nov 18:00 - 19:15 Kulturhuset Fyren

Kontaktinformation

Borgmästaregatan 6

Telefon: 0300-838020

Arrangör: Biblioteken i Kungsbacka

E-post: bibliotek.program@kungsback...
Hemsida: https://bibliotek.kungsback...

Hitta hit