Evenemang

Performativa positioner

I denna utställning visar tre konstnärer upp varsin videoinstallation som på olika sätt undersöker representation och dess inverkan på våra värderingar och ideologier. Något som är återkommande i deras verk är frågeställningar kring individen, självbild, sociala relationer och upplevelsekonsumtion.

I Anna Julkunens verk ”Ei saa peittää” har svenskfödda Julkunen, valt att fokusera på upplevelsen av att ha växt upp som finsk i ett svenskt samhälle. Hon undersöker sina egna känslor kring skam och rotlöshet med hjälp av sin mors- och mormors berättelser. Hon ställer också frågan: hur ser din bild av finländaren ut?

Mia Rogersdotter Gran visar installationen ”Summit of Dreams” - ett gult tält med en video som projiceras på tältduken, där vi ser en hand som smeker ett berg. Rogersdotter Gran intresserar sig för hur vi konsumerar naturupplevelser och äventyr, och hur ett begär av platsen tycks ta över allt annat. När du når toppen av världens högsta berg spenderar du cirka 10 till 15 minuter där innan du måste vända tillbaka. Stannar du längre är risken hög att du dör.

Anna Sofia Jernryd visar upp sitt verk ”Breathing Space”. Här bjuder  hon in betraktaren att möta ett annat perspektiv genom att lyssna till ljudet av en människa som andas under vatten. I detta verk liksom många av hennes tidigare arbetar hon med begreppet “betraktaren som centrum för konstverket”. Hon går bortom bildens begränsningar och ger plats åt betraktarens fantasi genom att introducera abstrakta och mörka sekvenser.

05feb 11:00 - 15:00 Kungsbacka Konsthall
06feb 12:00 - 17:00 Kungsbacka Konsthall
07feb 12:00 - 17:00 Kungsbacka Konsthall
08feb 12:00 - 17:00 Kungsbacka Konsthall
09feb 12:00 - 17:00 Kungsbacka Konsthall
10feb 12:00 - 17:00 Kungsbacka Konsthall
11feb 11:00 - 15:00 Kungsbacka Konsthall
12feb 11:00 - 15:00 Kungsbacka Konsthall
13feb 12:00 - 17:00 Kungsbacka Konsthall
14feb 12:00 - 17:00 Kungsbacka Konsthall
15feb 12:00 - 17:00 Kungsbacka Konsthall
16feb 12:00 - 17:00 Kungsbacka Konsthall
17feb 12:00 - 17:00 Kungsbacka Konsthall
18feb 11:00 - 15:00 Kungsbacka Konsthall
19feb 11:00 - 15:00 Kungsbacka Konsthall
20feb 12:00 - 17:00 Kungsbacka Konsthall
21feb 12:00 - 17:00 Kungsbacka Konsthall
22feb 12:00 - 17:00 Kungsbacka Konsthall
23feb 12:00 - 17:00 Kungsbacka Konsthall
24feb 12:00 - 17:00 Kungsbacka Konsthall
25feb 11:00 - 15:00 Kungsbacka Konsthall
26feb 11:00 - 15:00 Kungsbacka Konsthall
27feb 12:00 - 17:00 Kungsbacka Konsthall
28feb 12:00 - 17:00 Kungsbacka Konsthall
01mar 12:00 - 17:00 Kungsbacka Konsthall
02mar 12:00 - 17:00 Kungsbacka Konsthall
03mar 12:00 - 17:00 Kungsbacka Konsthall
04mar 11:00 - 15:00 Kungsbacka Konsthall
05mar 11:00 - 15:00 Kungsbacka Konsthall
06mar 12:00 - 17:00 Kungsbacka Konsthall
07mar 12:00 - 17:00 Kungsbacka Konsthall
08mar 12:00 - 17:00 Kungsbacka Konsthall
09mar 12:00 - 17:00 Kungsbacka Konsthall
10mar 12:00 - 17:00 Kungsbacka Konsthall
11mar 11:00 - 15:00 Kungsbacka Konsthall
12mar 11:00 - 15:00 Kungsbacka Konsthall
13mar 12:00 - 17:00 Kungsbacka Konsthall
14mar 12:00 - 17:00 Kungsbacka Konsthall
15mar 12:00 - 17:00 Kungsbacka Konsthall
16mar 12:00 - 17:00 Kungsbacka Konsthall
17mar 12:00 - 17:00 Kungsbacka Konsthall
18mar 11:00 - 15:00 Kungsbacka Konsthall
19mar 11:00 - 15:00 Kungsbacka Konsthall
Evenemanget pågår till den den 19 mar

Kontaktinformation

Borgmästaregatan 6

Telefon: 0300-834595

Arrangör: Kungsbacka Konsthall

E-post: konsthallen@kungsbacka.se
Hemsida: www.kungsbackakonsthall.se

Hitta hit