Evenemang

Guidad konstvisning

Välkommen på en guidad konstvisning av utställningen Performativa positioner.

Fri entré, ingen föranmälan.

I denna utställning visar tre konstnärer upp varsin videoinstallation som på olika sätt undersöker representation och dess inverkan på våra värderingar och ideologier. Något som är återkommande i deras verk är frågeställningar kring individen, självbild, sociala relationer och upplevelsekonsumtion.

Anna Julkunens verk ”Ei saa peittää” har svenskfödda Julkunen, valt att fokusera på upplevelsen av att ha växt upp som finsk i ett svenskt samhälle. Hon undersöker sina egna känslor kring skam och rotlöshet med hjälp av sin mors- och mormors berättelser. Hon ställer också frågan: hur ser din bild av finländaren ut?

Mia Rogersdotter Gran visar installationen ”Summit of Dreams” - ett gult tält med en video som projiceras på tältduken, där vi ser en hand som smeker ett berg. Rogersdotter Gran intresserar sig för hur vi konsumerar naturupplevelser och äventyr, och hur ett begär av platsen tycks ta över allt annat. När du når toppen av världens högsta berg spenderar du cirka 10 till 15 minuter där innan du måste vända tillbaka. Stannar du längre är risken hög att du dör.

Anna Sofia Jernryd visar upp sitt verk ”Breathing Space”. Här bjuder  hon in betraktaren att möta ett annat perspektiv genom att lyssna till ljudet av en människa som andas under vatten. I detta verk liksom många av hennes tidigare arbetar hon med begreppet “betraktaren som centrum för konstverket”. Hon går bortom bildens begränsningar och ger plats åt betraktarens fantasi genom att introducera abstrakta och mörka sekvenser.

Bild: Anna Sofia Jernryd - Breathing Space

23feb 12:00 - 12:30 Kungsbacka Konsthall
09mar 18:00 - 19:00 Kungsbacka Konsthall
Evenemanget pågår till den den 9 mar

Kontaktinformation

Borgmästaregatan 6
KUNGSBACKA
Telefon: 0300-834595

Arrangör: Kungsbacka Konsthall

E-post: konsthallen@kungsbacka.se
Hemsida: www.kungsbackakonsthall.se

Hitta hit