Riktlinjer för Kungsbackas evenemangskalender

Evenemangen i Kungsbackas digitala evenemangskalender publiceras enligt våra riktlinjer:

1. Evenemanget ska äga rum i Kungsbacka kommun.

2. Varje arrangör tar ansvar för marknadsföringen av sitt evenemang i evenemangskalendern.

3. Kungsbacka kommun eller Kungsbacka Turism förbehåller sig rätten att göra eventuella justeringar i inskickad text.

4. Ett evenemang får inte upplevas kränkande eller diskriminerande för individer eller vissa samhällsgrupper.

5. Ett evenemang innehåller alltid datum och klockslag till skillnad från löpande verksamhet.

Exempel: ett galleri som håller öppet varje helg är inte ett evenemang, men en vernissage som hålls ett speciellt datum är godkänt som evenemang. Evenemanget ska tydligt skilja sig från arrangörens löpande verksamhet. Kurser, utbildningar och möten som tillhör arrangörens löpande verksamhet godkänns inte.

6. Att locka besökare med ett evenemang där syftet är ett annat än själva evenemanget är inte godkänt. Exempel: en rea eller ett annat arrangemang i syfte att locka fler kunder. Man ska kunna besöka evenemanget utan att det måste bokas tillsammans med en annan aktivitet.

7. Evenemang ska vara öppet för allmänheten och får inte vara politiska möten, innehålla politiska budskap eller sådant som strider mot lagar eller på annat sätt är olämpliga. Arrangören får inte heller utesluta personer att besöka evenemanget på grund av faktorer som ålder, kön, etnisk tillhörighet och trosuppfattning. Åldersgräns för barn är däremot tillåtet.

Exempel: evenemang som enbart riktar sig till medlemmar i en förening godkänns inte. 

8. Kungsbacka kommun eller Kungsbacka Turism avgör om evenemanget bryter mot någon punkt i riktlinjerna och därför inte ska publiceras.

Riktlinjerna uppdaterades i december 2019