Tandläkare Maesterton var alla ungas skräck

Bertil, 81 år

- Jag vet mycket om hur det såg ut i Kungsbacka innan allt byggdes om. Byrmans gård till exempel, som låg där Tio Pepe låg, omfattade nästan halva kvarteret utefter Västergatan. Det var en öppen innegård med ett stort garveri, stall, spiltor och vagnslider och allt möjligt. Ofta var det auktioner på gården och då kunde det gå hett till efter avslutade affärer! En förlupen fimp och allt skulle vara borta och sedan komma att ersättas av det som jag tycker är fula tegelbyggnader nu.

Avloppsvattnet gick rakt ut i Kungsbackaån

En låg träbro hindrade större båtar med mast att förtöja vid båtplatser högre upp i ån. ”Lilla bron” var en välbesökt fiskeplats av mig och mina kompisar. Vi låg på bron och fiskade stora välmatade Idar i det grumliga vattnet. Sikten var dålig och fiskarna simmade som skuggor alldeles under vattenytan

Det var inte bara grumligt för det var ju så att de flesta avloppen från västra Villastaden och centrum gick ut orenat i ån. Det mesta flöt stilla på sin väg ut till Kungsbackafjorden... Om Hjelmfors Garn höll man tyst, och vid Björkgläntan badade man inte vissa dagar, så var det bara. Men förr var det ändå en fantastisk å där båtarna låg förtöjda vid sina bryggor i skuggan av stora alträd och blommande guldgula Kabbelekor. Vissa vintrar kunde man dessutom åka skridskor eller jumpa på isflak om man vågade!

Hamntorget var fullt av handelsvaror

Hamntorget var centrum för handel via Kungsbackaån så tidigt som under medeltiden. Under 1800-talet och början av 1900-talet och skeppades en massa garvade produkter och andra handelsvaror via magasinen på torget. Passagerartrafik med ångbåten Maria till badorten Gottskär höll på fram till 1920. Från 1950 och ett årtionde ytterligare var hamntorget däremot degraderat till att halva året vara en uppställningsplats för fritidsbåtar. Platsen var sunkig med rester från skrapning och målning med mera. Under sommaren parkerade bilar i istället på den tomma planen. Men tre av fyra rederier hade sina kontor i anslutning till hamntorget. Det stod alltså Kungsbacka som hemmahamn i aktern på några av världens största fartyg! – COOLT!

Idag är planen återigen parkering, nu mot betalning. Fram tills E6:an byggdes så kunde rätt stora segelbåtar lägga till vid kajen men därefter begränsades höjden på båten till cirka 4 meter.

Sjukstugan

Min farfarsfar var en gång inlagd i den gamla sjukstugan. Han hade skadat sitt ena ben när han la upp en gärdesgård. Det hade blivit kallbrand i benet och enda chansen vara amputera. Det ville min farfarsfar inte vara med om så han steg upp ur sjukhussängen och gick hem till Älvsåker. Väl hemma la han om benet med ett bandage indränkt med snus och brännvin och gick sedan ut och fortsatte att lägga upp gärdesgården. Troligen var det den långa vandringen hem som ökade blodcirkulationen och snarare än förbandet räddade benet från att kapas.

Alla ungars skräck – tandläkare Masterton

1940 invigdes den nya sjukstugan halvvägs upp på Tölöberg. Det var tungt att gå upp backen i synnerhet om man var lite sjuk. Men utsikten över större delen av Kungsbacka var fin. Själv har jag obehagliga minnen från den gamla sjukstugan. Den hade byggts om till folktandvård och där huserade alla ungars skräck: tandläkare Mesterton. Jag minns än idag den snördrivna borren som kunde fastna och hela borrställningen slå runt. Snöret hade dessutom en tofs som man inte kunde släppa blicken ifrån. Linan körde runt varv efter varv. Det daltades inte med oss ungar på den tiden.