Sevärdheter

Fjärås kyrka

Fjärås kyrka ligger väl synlig på en grusås kallad ”Bräckan”. Åsen bildades när inlandsisen smälte för drygt 10 000 år sedan.

Nuvarande kyrka har haft en föregångare byggd på 1100- eller 1200- talet i romansk stil. Den gamla kyrkan fick 1701 ett torn i väster, vars övre del hämtades från en äldre klockstapel.

1762-63 revs stora delar av den gamla kyrkan. Den nya kyrkan utökades åt både söder och öster. 1801 revs även den gamla kyrkans torn och ett nytt byggdes.

Flera föremål finns bevarade från den äldsta kyrkan. Äldst är en kyrkobibel på danska från 1589.

Kontaktinformation

Pastorsexpedition
439 72 Fjärås
Kontaktperson: Präst
Telefon: 0300-431100

E-post: fjaras.pastorat@svenskakyrk...
Hemsida: www.fjäråskyrka.se

Hitta hit