Sevärdheter

Kulturreservatet Äskhult

En del av: Äskhults by

Unikt bevarande och återskapande till 1700-tals landskap

1997 bildades naturreservatet Äskhult. Då hade markerna vid en första anblick inte mycket gemensamt med det 1700-talslandskap som skulle återskapas. Utmarken hade planterats med barrskog, inägornas ängar hade övergivits och odlingslotternas gränser hade ändrats vid skiftena. Trots detta fanns många spår av äldre odling och markindelning kvar, till exempel odlingsrösen, fägator och hamlade träd samt den viktiga stenmuren som utgör gräns mellan inägor och utmark. Sedan reservatet bildades har ett omfattande restaureringsarbete pågått i Äskhult. Åkrar har plöjts upp, träd har nyhamlats, kålgårdar har återskapats och en del av den beskogade utmarken har avverkats och en ljunghed återskapats. Arbetet har lett till att ett nytt beslut och en ny skötselplan tagits fram, och sedan 2004 är Äskhult ett kulturreservat.

Syfte med återskapandet

Syftet med kulturreservatet är att bevara Äskhults by, en för landet unik kulturhistorisk helhetsmiljö, samt att återskapa och levandegöra en kulturmiljö med bebyggelse, bytomt, inägor och utmark som det gestaltade sig strax före den agrara revolutionen och storskiftet 1825-27.

För mer information gå in på Länsstyrelsens hemsida

För besökaren: historiska stigar

I Äskhult finns fyra historiska stigar av varierande längd. Längs stigarna finns ett antal stationer som berättar om historian och naturen på platsen. Här kan du vandra på egen hand och du får ut mest av vandringen om du har med sig häftet "Äskhults historiska stigar" som finns att köpa då Äskhults by håller öppet, men vid informationstavlan i Äskhult finns även enklare broschyrer som du kan ta med dig.

Kontaktinformation

Äskhultsvägen 70

Telefon: 0300-834605

E-post: askhultsby@kungsbacka.se
Hemsida: https://www.askhultsby.se

Hitta hit

Öppettider

Du du kan alltid promenera och strosa omkring i byn och i området även när husen är stängda. Det finns fina utsiktsplatser i mellersta och norra delen av kulturreservatet.