Vallda kyrka

Vallda, Kungsbacka

Vallda kyrka byggdes på 1200-talet. Den medeltida stenkyrkan var troligtvis ganska olik den nuvarande, betydligt kortare och med lägre takhöjd. Små fönster på sydsidan släppte bara in sparsamt med ljus.
Genom ett smalt fönster i östväggen, belystes altaret när man firade morgonmässa.

En bågformad portal, den så kallade triumfbågen, ledde in till koret. År 1662 togs triumfbågen bort, sidoväggarna förlängdes med 10 meter, stora fönster togs upp i murarna och koret byggdes ut.

 

Tornet

Tornet blev klart 1770. Tidigare var 2 av klockorna upphängda i en klockstapel på Klockhögen, öster om kyrkan.

1993 fick Vallda kyrka sin tredje klocka och nu ljuder en klar treklang över Vallda när den medeltida storklockan, den drygt 300 år gamla lillklockan tillsammans med den nya mellanklockan kallar till gudstjänst.

 

Dopfunten

Dopfunten är det äldsta föremålet i kyrkan. Den är från 1200-talet, gjord av en okänd konstnär och stenhuggare.

Funten är fyrpassad, dvs har formen av en fyrklöver och är på sidorna prydd med vackra blomstermotiv. Dessa motiv var under medeltiden målade i lysande färger, något man kan se rester av än i dag!

Under medeltiden hade Valldafunten sin plats i kyrkans mitt, vilket gjorde att den var det första man såg när man kom in i kyrkan.

Kontaktinformation

Vallda Kyrkbyväg 8
43492 Vallda
Kontaktperson: Eva Åhlund
Telefon: 0300-37700
Fax: 0300-37705

E-post: vallda.pastorat@svenskakyrk...
Hemsida: www.valldapastorat.se

Res med kollektivtrafiken

Hitta hit