Sevärdheter

Äskhults fyra gårdar

En del av: Äskhults by

Byn består av fyra gårdar tätt byggda kring ett bytorg. Byggnaderna uppfördes under 1700-1800-talet och ligger kvar på sina ursprungliga platser trots skiftesreformer under 1800-talet.

Bengts

Bengts gård är uppkallad efter Bengt Pehrsson, som var riksdagsman i början av 1800-talet. Några stenar på gårdsplanen visar platsen för ryggåsstugan där han och hans föräldrar bodde. Det nuvarande manhuset byggdes 1850 av sex sonsöner till Bengt Pehrsson. Ladugården, från första delen av 1600-talet, är troligen byns äldsta byggnad. År 1958 sålde Hanna Göök gården till Göteborgs Stiftsnämnd. Sommartid fungerar Bengts manhus som kaffestuga med servering och slöjdförsäljning.

Derras

Denna gård kallas för Derras, grannens. Johannes Svensson hette den man som flyttade hit 1820, när han gifte sig med dottern i huset, Kristina Pehrsdotter. Johannes och hans son Anders, var skickliga snickare, svarvare och målare. De gjorde vackert målade träkistor, skåp, träskålar och fat. Den sista bybon Gottfrid Petterson bodde här till år 1964.

Göttas

När Anders Persson från Gödatorp i Gällinge köpte gården år 1755, fick den namnet Göttas. Den förste kände ägaren finns omnämnd i en skattelängd från år 1630. Han hette Amund Andersson. Manhuset var tidigare en ryggåsstuga med torvtak, men byggdes om till framkammarstuga år 1731. Tegeltaket lades i slutet av 1800-talet och förstukvistarna har kommit till under 1900-talet. På gården Göttas bodde bröderna Albin och Aron fram till 1945.

Jönsas

Gården har fått sitt namn efter flera generationer Jönssöner på 16-1700-talen. Ryggåsstugan är Förlandas enda återstående byggnad av denna typ. Den flyttades till byn år 1970 från Timmerås. Det tidigare manhuset brann ner år 1953 och var en ombyggd ryggåsstuga, liknande Göttas. Bakom ladugårdsbyggnaden står en tröskvandring från 1892. De sista gårdsborna var syskonen Johannes och Jöns Anna-Britta.

Kontaktinformation

Äskhultsvägen 70

Telefon: 0300-834605

E-post: askhultsby@kungsbacka.se
Hemsida: https://www.askhultsby.se

Hitta hit