Sevärdheter

Apelröd

Apelröd är en av de äldre gårdarna i Onsala. Här har flera i generationer bott sjöfolk. Vid sekelskiftet 1900 sker dock en förändring i detta avseende. Lantbrukare Tobias Fagers son Alexander Fager (1815-1889) ägnar sig mest åt jordbruket och hans son Charly Fager blir en ordets man.

Redan i 20-årsåldern börjar han skriva artiklar i olika tidningar. Under första världskriget är han livligt engagerad i försvarsfrågan och framstår som en varm fosterlandsvän och bondepatriot. Han är under åren 1915-1925 i olika perioder redaktör eller medarbetare i såväl tidningen Nordhalland som Norra Hallands Veckoblad i Kungsbacka. 1919 är han ordförande i Onsala kommunalfullmäktige. Två år senare blir han landstingsman för bondeförbundet och 1927 blir han riksdagsman i andra kammaren (h).

I Charly Fagers testamente förekommer flera donationer, vari han särskilt tänkt på att kvarlåtenskapen skulle komma ungdomen och bygden till godo. Här två av donationerna:

1. Själva egendomen Apelröd skulle under namnet "Fädernearvet" förvaltas av Hallands läns hushållningssällskap.

2. Föremål i hemmet som kunde tänkas få kulturhistoriskt värde skulle få stå kvar i Charly Fagers lägenhet, om tre rum och kök, under namnet "hemgåvan".

Kontaktinformation

Norra Norrelundsvägen 9
Onsala
Kontaktperson: Gunnar Carlsson
Telefon: 0705-795706

E-post: info@onsalahembygdsgille.se
Hemsida: www.hembygd.se/onsala-hemby...

Hitta hit

Fakta

Hembygdsgillet i Onsala förvaltar sedan 2002 Apelröds gård och har rustat upp densamma.