Mårtagården

Kungsbacka

Mårtagården är en kaptensgård från 1780 och Hallands första kulturreservat. Gården öppen för visningar under sommaren.

Gårdarna donerades genom testamente 1961 till en stiftelse med uppgift att för framtiden bevara byggnader med marker och därmed sätta stopp för den nybebyggelse, som trängde sig allt närmare.

Bebyggelsen på Mårtagården är sedan tidigare skyddad som byggnadsminne genom kulturminneslagen.

Fakta

Gå in på hemsidan för program och visningar.

Hitta hit