Press och media

Kungsbacka kommun samarbetar med Visit Halland kring press och media i syfte att marknadsföra Halland och Kungsbacka.

Presstips

Här kan du tipsa Visit Halland om ditt företag har nyheter. Ditt tips ska vara av nyhetsvärde och nationellt eller internationellt gångbart.


Press- och influencerresor

Kungsbacka kommun samarbetar med Visit Halland kring press- och influencerresor i syfte att marknadsföra Halland och Kungsbacka. Målet är att öka medvetenheten, intresset och antalet besök till Kungsbacka.

Val av journalist/influencer baseras på:

  • Relevans för målgruppen, engagemangsnivå, följarnas kvalitet och tidigare samarbeten
  • En målgrupp som är relevant för Kungsbacka kommun utifrån teman, mål och marknader.
  • En positiv och professionell image som överensstämmer med Kungsbacka kommuns värderingar.

Urvalsprocess av deltagande verksamheter

Det är Visit Halland i samarbete med teamet för platsvarumärke och kommunikation på Kungsbacka kommun som väljer journalister/influencers och vilka eventuella företag de ska besöka baserat på resornas teman och målgrupper. Detaljerat program tas fram i samarbete med Visit Halland och aktuell journalist/influencer.

Företag inom Kungsbackas besöksnäring som når följande kriterier har möjlighet att delta i arbetet med journalister/influencers. Vid urval av medverkande företag beaktas följande kriterier:

  • Deltagande företag måste vara relevanta för syftet med aktiviteten, den aktuella målgruppen och de tematiska utvecklingsområdena.
  • Deltagande företag ska vara en reseanledning utifrån resans givna tema.
  • Deltagande företag måste kunna påvisa att verksamheten är öppen för allmänheten under den period som avses marknadsföras.
  • Deltagande företag måste, vid behov, kunna uppvisa ett aktivt hållbarhetsarbete.

Kontakta oss om du har frågor

kulturochfritid.kommunikatorer@kungsbacka.se