Riktlinjer för Visit Kungsbackas sociala kanaler

Här hittar du riktlinjer för hur vi jobbar med våra sociala kanaler, och hur du som företag eller förening i Kungsbacka kommun kan bidra med innehåll och synas i dem.

Instagram

Vi delar vidare inlägg i händelser på Instagram under vardagar klockan 8-17.

Notera att det är vi som bedömer vad vi delar vidare och inte. Denna bedömning gör vi utifrån relevans, bildkvalitet och budskap. 

Innehåll till det fasta flödet på Instagram skapar vi alltid själva, med bild och text som utgår från Visit Kungsbackas grafiska profil och strategi för sociala medier. Har du tips på vad vi kan lyfta på Visit Kungsbackas Instagram kan du skicka in det till oss via meddelandefunktionen på Instagram. 

Vill du dela innehåll eller bilder som vi har skapat? Det är helt okej, så länge du taggar @visitkungsbacka.se i inlägget och/eller bilderna som du använder dig av. 

Exempel på vad vi kan dela vidare i händelser på Instagram: 

 • Innehåll med tydlig koppling till platsen Kungsbacka kommun och som lyfter platsen som besöksmål. Exempelvis evenemang, nyöppningar eller aktiviteter som lockar många besökare. 
 • Tips och inspiration inför högtider exempelvis jul, midsommar eller speciella dagar som mors dag. 
   

Exempel på vad vi inte delar vidare i händelser på Instagram: 

 • Politiskt eller religiöst innehåll.
 • Innehåll som gör reklam för ett företag eller förening i syfte att sälja produkter eller värva kunder/medlemmar. 

Tagga @visitkungsbacka - varför? 

Genom att tagga Visit Kungsbackas Instagramkonto i inlägg där det är relevant, synliggör du det som du vill lyfta för oss och gör oss uppmärksamma på vad som är på gång i kommunen. Med det sagt är det inte säkert att vi delar vidare sådant som taggats, men möjligheten finns att det ni marknadsför kommer med i inlägg som Händer i helgen eller liknande. 

Facebook 

På Facebook kan vi vara medvärdar i ett evenemang. Innehåll till det fasta flödet på Facebook skapar vi alltid själva, med bild och text som utgår från Visit Kungsbackas grafiska profil och strategi för sociala medier.

Har du tips på vad vi kan lyfta på Visit Kungsbackas Facebook skickar du enklast ett DM till oss. Du kan också mejla till oss på kulturochfritid.kommunikatorer@kungsbacka.se

Vill du dela innehåll eller bilder som vi har skapat? Det är helt okej, så länge du taggar @visitkungsbacka i inlägget och/eller bilderna som du använder dig av. Exempelvis Foto: @visitkungsbacka.se eller Inlägget skapat av @visitkungsbacka.se

För att acceptera ett medvärdskap ska Facebook-evenemanget: 

 • Äga rum i Kungsbacka kommun.
 • Vara av idrotts-, kultur-, nöjes- eller underhållningskaraktär.
 • Vara öppet för alla.

Vi är inte medvärdar till evenemang som: 

 • Är en del av ett företags eller en förenings löpande verksamhet.
 • Går ut på att enskilda företag ska sälja produkter.
 • Rör politik eller religion.