Sjörövarnästet Onsala

Har det verkligen funnits pirater i Kungsbacka? Ja, faktiskt.

I början av 1700-talet, under det stora nordiska kriget, kunde man få den svenske kungens tillåtelse att kapa främmande fartyg. De två redarfamiljerna Knape och Gathenhielm från Onsala gjorde sig en förmögenhet på sjöröveriet.

Lars Gathenhielm

Lars Gathe, eller Lasse i Gatan som har också kallades, är den mest beryktade sjörövare Sverige någonsin haft. Hans piratflotta bestod av 50 fartyg och det sägs att de kapade fler än 80 skepp, de flesta från Norge och Danmark. Men ingen gick säker. De kapade även engelska och nederländska skutor som handlade med Ryssland, och var också ute efter franska och tyska skepp.

De kapade fartygen fördes till svenska hamnar. De gicks igenom av domare som avgjorde om det varit rätt att lägga beslag på skeppen och hur vinsterna skulle fördelas mellan kronan och de inblandade kaparna.

Det var inte bara skeppens varor som piraterna tjänade pengar på, utan även på besättningen och passagerarna. De hölls fångna i Göteborg och vaktades av marinens personal. Fram till 1716 hade kaparna rätt att själva förhandla om lösensummorna med de utländska rederierna.

Tack vare sina insatser som pirat fick Lars Gathe så småningom adelstitel och efternamnet ändrades till Gathenhielm. Han dog i tuberkulos 1718 endast 28 år gammal.

Onsala kyrka

Både Lars och hans hustru Ingela ligger begravda i två pampiga marmorsarkofager i Onsala kyrka.

Alldeles intill kyrkan ligger Båt- och Sjöfartsmuséet där du bland annat kan se en kanon från Lars Gathenhielms skepp Grefve Mörner.