Ekonomi

Ha en realistisk budget. När en kostnad ökar är det viktigt att göra en besparing någon annanstans.

Likviditetsbudget

Om ett evenemang ser ut att gå plus, kan det ändå uppstå problem på vägen. Gör en likviditetsbudget som visar penningflödet. Utifrån den, kan du fatta beslut om fakturering, betalningar och annat.

Budgetuppföljning

Gör en budgetuppföljning efter evenemanget för att stämma av eventuella felbedömningar och för att dra lärdomar för framtiden.

Bidrag

Det finns olika typer av kommunalt stöd att söka som är riktat mot föreningar. Ansökan och vilka regler som gäller finns på Kungsbacka kommuns webbplats.

Kulturbidrag

Du kan söka för kostnader som har direkt koppling till kulturprojektets genomförande som teknikkostnader, lokalkostnader, marknadsföring och arvode till föreläsare och artister.

Villkor

  • Avser ideella och icke vinstdrivande kulturprojekt
  • Projektet sker i Kungsbacka kommun
  • Projektet drivs huvudsakligen av boende i Kungsbacka
  • Projektet är demokratiskt och icke diskriminerande
  • Projektet framförs offentligt
  • Projektet och inramningen är drogfri
  • Bidrag ges inte till skolprojekt, utbildningsprogram eller forskning
  • Bidrag ges inte till politiska partier eller religiösa samfund
  • Bidrag ges inte till kommunal, regional eller statlig verksamhet

Arrangemangsbidrag

Arrangemangsbidrag kan sökas för evenemang som är arrangerade av bidragsberättigade föreningar.

Villkor

Arrangemanget ska äga rum i Kungsbacka kommun och ha ett stort PR-värde för kommunen och/eller vara av stort intresse för invånarna.

Internationell status

VM, EM och NM: 20 000 kronor

Nationell status

SM: 15 000 kronor

Övrig status

Turnering av nationellt intresse: 10 000 kronor