Ekonomi

Ha en realistisk budget. När en kostnad ökar är det viktigt att göra en besparing någon annanstans.

Likviditetsbudget

Om ett evenemang ser ut att gå plus, kan det ändå uppstå problem på vägen. Gör en likviditetsbudget som visar penningflödet. Utifrån den, kan du fatta beslut om fakturering, betalningar och annat.

Budgetuppföljning

Gör en budgetuppföljning efter evenemanget för att stämma av eventuella felbedömningar och för att dra lärdomar för framtiden.

Bidrag

Det finns olika typer av kommunalt stöd att söka som är riktat mot föreningar. Ansökan och vilka regler som gäller finns på Kungsbacka kommuns webbplats.