Utrustning & service

Du är själv ansvarig för att utforma lokalen eller platsen så att de är lämpliga för just ditt evenemang.

Utrustning

Arrangerar du ett evenemang där du behöver hyra extra utrustning som mobila toaletter och enklare ljudanläggning? I Kungsbacka kan du hyra mobil utrustning genom IP Skogen. Där finns bland annat toalettvagnar, flaggstänger, enklare ljudanläggning, bord och stolar, mobil läktare och prispall.

Här kan du läsa mer om IP Skogens utrusning.

Sophantering

När du planerar ett evenemang är det viktigt att du även planerar för det avfall som genereras under evenemanget. RagnSells har olika lösningar för avfall och du kan kontakta RagnSells kundservice för att få tips och råd.