Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter och information om vart du vänder dig.

Evenemangslots

0300-83 46 00
E-post: kulturochfritid@kungsbacka.se

Evenemangslotsen är vägen in hos kommunen och kan exempelvis hjälpa dig att få de rätta kontakterna, hitta samverkan, nätverk, rätt tillstånd och stöd för ditt evenemang.

Säkerhetssamordning och teknisk planering

0300-83 45 93
E-post: michael.herrmann@kungsbacka.se

Du kan få råd och stöd med hur du bör tänka kring säkerheten och tekniken under ditt evenemang.

Föreningsservice

0300-83 42 16
E-post: kulturochfritid.foreningsservice@kungsbacka.se

Föreningsservice hjälper till att boka idrottslokaler och mobil utrustning genom IP Skogen.

Samverkan med Kungsbacka kommun

Du kan som extern arrangör söka samverkan med oss. För att kunna avgöra om ett samarbete är aktuellt ber vi dig fylla i detta formulär och skicka in till oss.

Söka kommunalt stöd

Kungsbacka kommuns webbplats kan du ansöka och se vilka regler som gäller.