Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter och information om vart du vänder dig.

Samverkan med Kungsbacka kommun

Du kan som extern arrangör söka samverkan med oss. För att kunna avgöra om ett samarbete är aktuellt ber vi dig fylla i detta formulär och skicka in till oss.

Generella frågor kring att arrangera evenemang i Kungsbacka

0300-83 46 00
E-post: evenemang@kungsbacka.se

En lotsande funktion hos kommunen kan exempelvis hjälpa dig att få de rätta kontakterna, hitta samverkan, nätverk, rätt tillstånd och stöd för ditt evenemang.

Föreningsservice

0300-83 42 16
E-post: kulturochfritid.foreningsservice@kungsbacka.se

Föreningsservice hjälper till att boka idrottslokaler och mobil utrustning genom IP Skogen.

Söka kommunalt stöd 

På Kungsbacka kommuns webbplats kan du ansöka och se vilka regler som gäller.