Säkerhetsplanering

Att arrangera evenemang kräver en hel del planering och det är viktigt att tänka på säkerhet, hälsa och trygghet. 

Du är som arrangör ansvarig för säkerheten i samband med ditt evenemang.

Säkerhetsplanering

Du är som arrangör ansvarig för att, i god tid innan evenemanget, göra en säkerhetsplanering för att minimera riskerna för exempelvis brand eller andra olyckor.

Se över vilka risker som finns och hur de bör hanteras för att kunna skapa en trygg miljö för både besökare/publik och personal. Det är viktiga att se över säkerhet-, brandskydd-, miljö- eller hälsoskydd.

Mejla till evenemang@kungsbacka.se om du vill ha stöttning i din säkerhetsplanering.

Polisen och Räddningstjänsten

Räddningstjänsten Väst arbetar förebyggande med information för att undvika oönskade händelser. För mer information, råd och tips gå in på Räddningstjänsten Väst webbplats.

Gå gärna in och läs mer om säkerhet och planering i Säkerhetsguide för evenemang som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gett ut.