Tillstånd, avtal och avgifter

Vi vill hjälpa dig att hitta rätt i en fas där det finns många praktiska saker att ta hänsyn till. Det är ofta flera myndighetsområden som berörs och det kan krävas många olika tillstånd.

Tänk på att lämna in din ansökan i god tid så att du hinner få godkännandet innan evenemanget.

Du kan läsa mer på Polisens webbplats eller på www.verksamt.se för att söka tillstånd. Du kan också kontakta kommunens evenemangslots för att få reda på vilka olika tillstånd som behövs och hur du söker dem.

Allmän sammankomst och offentlig tillställning

Det krävs polistillstånd så fort du ska arrangera en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Trafikavstängning

Du söker tillstånd hos Polisen när en allmän gata, parkering eller liknande måste stängas av. Kungsbacka kommun ger sitt yttrande men det är Polisen som skriver ut tillståndet.

Mat och livsmedel

Det krävs, i de flesta fall, tillstånd vid servering av mat eller försäljning av livsmedel och hanteringen måste uppfylla grundläggande hygieniska krav. Du söker tillståndet hos Bygg- och miljöförvaltningen.

Alkoholservering

Det krävs tillstånd enligt alkohollagen för att få servera alkohol. Du söker serveringstillståndet hos Bygg- och miljöförvaltningen.

Räddningstjänsten

Du måste kontakta räddningstjänsten om du planerar ett evenemang i en lokal som inte har brandbesiktigats tidigare. De gör en bedömning av hur många personer som får vistas i lokalen. Om evenemanget är utomhus och på offentlig plats, kommer polisen automatiskt att begära yttrande från räddningstjänsten för att få en bedömning av utrymnings- och infartsvägar för utryckningsfordon och annat.

Fyrverkerier

Det krävs polistillstånd om du ska hantera brandfarlig vara enligt sprängämnesinspektionens föreskrifter.

Vakter

Polisen kan beordra dig att ha vakter med förordnande och kräva att du måste betala för de extra kostnaderna. Det gäller inte arrangemang som inte anses genomföras i vinstintresse, exempelvis när arrangören är en ideell förening.

Avtal och avgifter

Det är viktigt att skriva avtal eller kontrakt så fort du anlitar, samarbetar eller gör en överenskommelse med någon.

STIM och SAMI

Du måste betala STIM om du har musik som framförs live eller offentligt. Om du arrangerar en konsert, måste du göra ett avtal med STIM. Läs mer på STIMS webbplats.

SAMI-avgiften måste betalas om du spelar förinspelad musik, bakgrundsmusik eller paus-musik på ett evenemang, exempelvis en spellista på Spotify. Läs mer på SAMIS webbplats.